Ogres 1. vidusskola

Šodien skolā mācās ~ 1000 audzēkņi. Strādā spēcīgs 74 pedagogu kolektīvs, kas nemitīgi pilnveido savu kvalifikāciju, apgūst modernās tehnoloģijas un mācību darba metodes gan kursos un semināros, gan stažējoties ārzemēs (Vācijā, Dānijā, Somijā, Anglijā, Francijā). Pedagogi mācību procesā pielieto daudzas novitātes, paši veido mācību līdzekļus, iesaistās dažādu projektu īstenošanā (2000.g. sākumskolā darbību uzsāk projekts “Soli pa solim”). Ogres 1.vidusskolas skolēni labi startē augstākajās mācību iestādēs, uzrāda labus sasniegumus rajona, novada, valsts un pasaules olimpiādēs. 2000.g. Seulā pasaules olimpiādē ģeogrāfijā Latvijas komandai izcīnīt 4.vietu palīdzēja arī mūsu skolas audzēknis Reinis Bērziņš. Arnis Gutāns guva labus panākumus starptautiskā vides projektu konkursā Turcijā. 2006.gadā Arita Krēsliņa piedalījās Vispasaules bioloģijas olimpiādē Argentīnā un 2007.gadā Kanādā.

Skolas mākslinieciskās pašdarbības, radošie un sporta kolektīvi aktīvi iesaistās dažāda mēroga konkursos un sacensībās, gūstot atzīstamus panākumus. Mūsu dejotāji vai dziedātāji allaž ir arī republikas Skolēnu Dziesmu svētku dalībnieku pulkā, ar panākumiem darbojas teātra studija.

Skolotāju darbs atzinīgi novērtēts valsts līmenī. Ķīmijas skolotājs Jānis Līmans un mūzikas skolotāja Ada Jurjāne apbalvoti ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta Goda Zīmi, Ogres goda pilsoņi. Logopēde Anna Baumane apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta Goda zīmi. Matemātikas skolotāja Nora Kaimiņa – ar Zelta pildspalvu. Skolotāja Inta Laicāne apbalvota ar Latvijas matemātikas olimpiāžu 50 gadu jubilejas medaļu. Latviešu valodas un literatūras skolotājai Olgai Inesei Lemhenai piešķirts Ogres Goda pilsones nosaukums.

Tālrunis: 65035929  
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv