Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
137
Skolotāji
Skolotāji
27
Klases
Klases
11

Par izglītības iestādi

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola piedāvā apgūt šādas akreditētas izglītības programmas:

Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)

Mājaslapa: http://www.apesnovads.lv/izglitiba/davja-ozolina-apes-vsk/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.