Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
655
Skolotāji
Skolotāji
47
Klases
Klases
33

Par izglītības iestādi

Skolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

1. Pamatizglītības mazākumtautību programma
2. Pamatizglītības programma
3. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma
4. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Mājaslapa: http://daug16vsk.ucoz.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.