Daugavpils 16. vidusskola

Par skolu

Skola uzsāka savu darbu 1988.gadā kā mazākumtautību skola. 2006.gadā pievienojās Zeltkalna  pamatskola un  skola kļuva par divplūsmu skolu. Pilsētas skolu optimizācijas ietvaros 2010.gadā tika pievienota 7.pamatskola. Skolai ir plaša materiāli tehniskā bāze: 2 peldbaseini, futbola laukums, vieglatlētikas skrejceliņi, vairāki basketbola laukumi un 2 sporta zāles.  Šobrīd skola ir lepna par panākumiem sportā. Skolas teritorijā futbola laukumā tradicionāli notiek sporta un   veselības dienas,  dažādas sacensības.

Skolā ir divi informātikas kabineti, kabinets logopēdam, psihologam, karjeras konsultantam, sociālajam un speciālajam  pedagogiem.

Skola lepojas ar mūsdienīgiem bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas kabinetiem, ar gaišu un plašu ēdnīcu, kur  vienlaicīgi var apkalpot  300 bērnus.

Pirmajā stāvā, kur atrodas sākumskola, izveidots dzīvās dabas stūrītis, kur bērni var iepazīties ar dažādiem dzīvniekiem, putniem un pavērot  zivis.

Skolu nevar iedomāties bez bibliotēkas. Grāmatu krājumu sastāda 55132 eksemplāri. Lasītāju skaits – 678. Vidēji dienā bibliotēku apmeklē 80 apmeklētāji.

No 1996. gada 16.vidusskola viena no pirmajām Latvijā izvēlējās kristīgi – estētisko virzienu skolēnu audzināšanā. Pirms Ziemassvētkiem un Lieldienām skolēni gatavo teātra uzvedumus.

No 2006.gada skola visā valstī pazīstama ar profesionālo mācību virzienu, parakstīts līgums ar Iekšlietu ministriju. Tika atvērta specializētā klase, kurā līdz šim laikam gatavo skolēnus  Valsts Robežsardzes koledžai. Līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem notiek nodarbības ar robežsargiem, kuri dod pamatzināšanas šajā profesijā. Skolēniem ir iespēja apmeklēt valsts robežu ar Baltkrieviju, apmeklēt robežsargu koledžu Rēzeknē un šautuvi. Daudzi vidusskolas absolventi mācības  turpina Valsts Robežsardzes koledžā, iegūst robežsarga profesiju un strādā uz  Latvijas robežas.

Daugavpils 16.vidusskola

Skolas adrese: Aveņu 40, Daugavpils, Latvija, LV-5422

Tālrunis: 65476140
 
E-pasts: vsk16@inbox.lv