Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
571
Skolotāji
Skolotāji
53
Klases
Klases
22

Par izglītības iestādi

Cilvēks senatnē uzskatīja, ka pasaule turas uz trīs vaļiem, bet Spīdolas ģimnāzija šodien stingri balstās uz trīs pamatelementiem: valodām, sociālajām (tai skaitā ekonomikas) zinībām, un dabaszinātnēm. Uz šiem vaļiem tiek balstītas skolas piedāvātās izglītības programmas: Humanitārā un sociālā virziena programma, Profesionāli orientētā komerczinību programma un Vispārizglītojošā virziena programma.

Skolas mājaslapa: http://www.jsg.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.