Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
530
Skolotāji
Skolotāji
45
Klases
Klases
29

Par izglītības iestādi

Īstenojamās izglītības programmas
Pamatizglītības programma - 374 skolēni;
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – 5 skolēni;
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – 42 skolēni;
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma – 57 skolēni;
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma – 31 skolēns.

Mājaslapa: http://www.aizpute.edu.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.