Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
207
Skolotāji
Skolotāji
26
Klases
Klases
28

Par izglītības iestādi

Nautrēnu vidusskola ir Rēzeknes novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde. Nautrēnu vidusskolai ir struktūrvienība Bērzgales pamatskola. Skola īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē un interešu izglītības programmas. 

Mājaslapa: http://skola.nautreni.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.