Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
243
Skolotāji
Skolotāji
28
Klases
Klases
24

Par izglītības iestādi

Nautrēnu vidusskola ir Rēzeknes novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde. Nautrēnu vidusskolai ir struktūrvienība Bērzgales pamatskola. Skola īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē un interešu izglītības programmas. 

Mājaslapa: http://skola.nautreni.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.