Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
616
Skolotāji
Skolotāji
32
Klases
Klases
27

Par izglītības iestādi

Izglītības programmas

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma.
Vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma.
Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību matemātikas, dabaszinību un tehnikas izglītības programma.
Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) mazākumtautību programma.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma.

Mājaslapa: http://www.daug3vsk.lv/

Reģistrētie skolotāji