Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
962
Skolotāji
Skolotāji
73
Klases
Klases
37

Par izglītības iestādi

Izglītības programmas

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma.
Vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma.
Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību matemātikas, dabaszinību un tehnikas izglītības programma.
Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) mazākumtautību programma.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma.

Mājaslapa: http://www.daug3vsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.