Daugavpils 3. vidusskola

Skolas vēsture

1949. - skolas dzimšanas gads, bet skola bija izvietota 1.vidusskolas telpās.
1953.gada 27.janvārī Daugavpils pilsētas vadība paraksta lēmumu par 1,51 ha zemes gabala iedalīšanu 3.vidusskolas ēkas celtniecībai.
1954.gada 20.septembrī gatava skolas ēka un tajā bija paredzētas vietas 880 skolēniem.
1951./55.m.g. skolā tika nokomplektētas 26 klases ar 871 skolnieku.
1961./62.m.g. skolēnu bija – 34 klases ar 1224 bērniem.
2001./2002.m.g skolā mācījās 986 skolēni un strādāja 71 skolotājs.
2002./2003.m.g. skolā mācījās 1005 skolēni un strādāja 71 skolotājs.
Kopš skolas dibināšanas to absolvēja 3120 vidusskolēni.
60. un 70. gados skolā īpaša vērība tika veltīta eksaktā cikla priekšmetu – ķīmijas un bioloģijas mācīšanai.
Kopš 1993.gada 5.-9. klasēs sāka attīstīties humanitārais un matemātiskais virziens.
2002.gada.30.augusta.-Bilingvāla centra atvēršana.
- bilingvāla skolotāju mācīšana
- vecāku mācīšana latviešu valodā
- problēmu apspriešana par pilsētas skolām

Kontaktinformācija
Adrese: Raiņa iela 30, Daugavpils, LV - 5401
e-pasts: daug3vsk@inbox.lv
Tālrunis: 65421923

Informācija apkopota plkst.