Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1446
Skolotāji
Skolotāji
100
Klases
Klases
49

Par izglītības iestādi

Šobrīd Rīgas Purvciema vidusskolā tiek piedāvātas 3 licencētas un akreditētas izglītības programmas:

* Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību izglītības programma
* Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā mazākumtautību programma
* Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virzienā (valodas) mazākumtautību programma

Skolas mājaslapa: http://rpg.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.