Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
277
Skolotāji
Skolotāji
0
Klases
Klases
74

Par izglītības iestādi

Pamatstudiju programmas

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas:

Fizikas un matemātikas fakultāte:                          Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte:                   Sociālo zinātņu fakultāte:
 • Fizika
 • Matemātika
 • Optometrija
 • Ģeogrāfija
 • Ģeoloģija
 • Vides zinātne
 • Bibliotēkzinātne un informācija
 • Komunikācijas zinātne
 • Politikas zinātne
 • Socioloģija
Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte:                 Moderno valodu fakultāte:                          Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte:
 • Baltu filoloģija
 • Klasiskā filoloģija
 • Krievu filoloģija
 • Kultūras un sociālā antropoloģija
 • Angļu filoloģija
 • Āzijas studijas 
 • Franču filoloģija
 • Moderno valodu un biznesa studijas
 • Somugru studijas 
 • Vācu filoloģija 
 • Pedagoģija
 • Psiholoģija
 • Teoloģijas fakultāte
 • Teoloģija un reliģiju zinātne

Citās fakultātēs apgūstamās mācību programmas:

 • Ekonomika
 • Vadības zinības
 • Filozofija
 • Vēsture
 • Tiesību zinātnes
 • Bioloģija
 • Datorzinātnes
 • Ķīmija
 • Farmācija
 • Māszinības
 •  

Reģistrētie skolotāji

Šajā skolā šobrīd nav reģistrējies neviens skolotājs
Informācija apkopota plkst.