Latvijas Universitāte

Profesionālā bakalaura studiju programma:

Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotāja profesiju, atbilstošā nozarē, var apgūt sekojošās fakultātēs:

 • Bioloģijas
 • Datorikas
 • Fizikas un matemātikas  
 • Ķīmijas
 • Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
Ekonomikas un vadības fakultāte: Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte:
 • Apdrošināšana un finanses
 • E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas 
 • Finanšu sektora vadība                                                    
 • Starptautiskās ekonomiskās attiecības
 • Psiholoģija (profesionālā)
 • Māksla
 • Pirmsskolas skolotājs
 • Skolotājs
 • Sociālais pedagogs

I. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma:

 • Programmēšana un datortīklu administrēšana
 • Pirmsskolas izglītības pedagogs

II. līmeņa profesionālā studiju programma

 • Finanšu menedžments
 • Grāmatvedība, analīzes, audits
 • Ārstniecība
Informācija apkopota plkst.