Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
993
Skolotāji
Skolotāji
72
Klases
Klases
38

Par izglītības iestādi

Liepājas 15.vidusskola ir Liepājas pilsētas Domes dibināta vispārizglītojoša izglītības iestāde, kur īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Liepājas pilsētas Domes lēmumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.

Izglītības iestādei ir pieredze darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

Mājaslapa: http://15vskliepaja.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.