Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola

Liepājas 15.vidusskola atrodas Liepājas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētā O.Kalpaka ielā 96, starp vienu no lielākajiem dzīvojamo māju rajoniem pilsētā un ostas teritoriju, kurā notiek intensīva attīstība un ir notikusi ievadceļa un dzelzceļa izbūve uz Liepājas ostu.

Liepājas 15.vidusskolas vēsture aizsākās 1989.gada 1.septembrī, kad, pieaugot nacionālajai pašapziņai, no bijušās divplūsmu 7.vidusskolas atdalījās latviešu plūsmas izglītojamie un pedagogi. Sākotnēji Skola darbojās pagaidu telpās, tajā mācījās 598 izglītojamie un strādāja 57 pedagogi. 1991.gadā notika pakāpeniska pārcelšanās uz pašreizējām skolas telpām.

Šī ir vienīgā vidusskola ar latviešu apmācības valodu Liepājas Ziemeļu priekšpilsētā, kas piedāvā izglītošanās iespējas izglītojamajiem no Karostas, Tosmares, Zaļās birzs, kā arī citiem Liepājas rajoniem un ārpus tās. Skola pēdējos gados ir centusies piemēroties visā pasaulē noritošai globalizācijas ietekmei uz sociāliem procesiem – esam uzsākuši īstenot tālmācības programmu skolēniem, kuri ir devušies dzīvot ārpus Latvijas.

Skolas ēka ir nodota ekspluatācijā 1991.gadā. Skolas telpu platība ir 10171, apkārtnes teritorijas – 38565 kvadrātmetri. Skolas telpas ir mūsu iespēju robežās labiekārtotas un tajās ir nodrošināts inventārs atbilstoši: bērnu vecumam; apgūstamo mācību priekšmetu specifikai; bērnu ieteikumiem. Kā nesenākos paveiktos darbus Skolas labiekārtošanā varam minēt tualešu telpu labiekārtošanu, kurus realizējām ievērojot skolēnu ieteikumus. Esam veikuši arī vairāku telpu funkcionālo pārbūvi, piemēram, ierīkojuši vingrošanas telpu bērnu pareizas stājas veidošanai un attīstībai. Šis projekts tika veikts sadarbībā ar fondu Darmstädter Initiative für Liepaja. Šajā mācību gadā strādājam pie jaunas skolotāju istabas telpas izveides (šī aktivitāte tiek īstenota ievērojot skolotāju ieteikumus). Skolas apkārtne ir estētiska – apzaļumota un sakopta.

2011./2012.mācību gadā skolas pagalmā ar Hipotēka un zemes bankas klientu kluba “Mēs paši” finansiālo atbalstu Liepājas projekta “Hipo – eko klase” ietvaros tika izveidota āra klase. Teritorijas labiekārtošanai 2012./2013.mācību gadā sadarbībā ar Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrību tika izveidoti divi gājēju celiņi „Lielā Taka 1” un „Lielā Taka 2”. 2013.gada septembrī Liepājas 15.vidusskola kļuva par Sakoptāko namu konkursa „Liepāja pucējas 2013” laureāti.

Tālrunis: 634 41227, 634 42024

E-pasts: 15vsk@liepaja.edu.lv

Informācija apkopota plkst.