Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
77
Skolotāji
Skolotāji
11
Klases
Klases
12

Par izglītības iestādi

Pildas pamatskola atrodas Ludzas novada Pildas pagastā, 17 km no Ludzas, Dagdas virzienā. Pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 2009. gadā, skolas dibinātājs ir Ludzas novada pašvaldība. Skolas darbību regulē Pildas pamatskolas nolikums, kas apstiprināts Ludzas novada domes sēdē. 

Skola īsteno pamatizglītības programmu.

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.