Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
417
Skolotāji
Skolotāji
45
Klases
Klases
22

Par izglītības iestādi

Skola īsteno šādas izglītības programmas:

1) Pamatizglītības programma;
2) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
3) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
4) Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
5) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

Skolas mājaslapa: http://www.auv.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.