Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Skola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

Tālrunis: 65197626
E-pasts: admin@auv.skriveri.lv