Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
142
Skolotāji
Skolotāji
23
Klases
Klases
18

Par izglītības iestādi

Mēs lepojamies ar:

1) radošu pedagogu kolektīvu;
2) talantīgiem skolēniem;
3) koru un tautisko deju kolektīvu atjaunošanu
skolā;
4) ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotiem dabaszinību un svešvalodu kabinetiem;
5) esam ceļā uz Ekoskolas nosaukuma iegūšanu;
6) apmēram 80 – 90 % vidusskolas absolventu sekmīgi turpina mācības augstskolās. 

Skolas mājaslapa: http://skola.mersrags.lv/lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.