Mērsraga vidusskola

Mēs lepojamies ar:

1) radošu pedagogu kolektīvu;
2) talantīgiem skolēniem;
3) koru un tautisko deju kolektīvu atjaunošanu
skolā;
4) ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotiem dabaszinību un svešvalodu kabinetiem;
5) esam ceļā uz Ekoskolas nosaukuma iegūšanu;
6) apmēram 80 – 90 % vidusskolas absolventu sekmīgi turpina mācības augstskolās. 

Tel.: 63237841 
Mob.tel 29143015
e-pasts: vidusskola@mersrags.lv

Informācija apkopota plkst.