Teorija

Uzdevumi

1. Industriālā revolūcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Rūpniecības apvērsuma sākums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Izgudrojumi un rūpniecības apvērsums

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
4. Transports

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Urbanizācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Rūpniecības apvērsums 19.gs. Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Rūpniecības apvērsums 19.gs. Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Notikumu Eiropā 19.gs.

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
9. Sabiedrības šķiras

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Strādnieku kustība. Marksisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Strādnieku kustība. Marksisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Notikumi Anglijā 19.g.

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
13. Notikumi Anglijā un Francijā

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
14. Sievietes un bērni

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Izgudrojumi. Sasniegumi. Atklājumi

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
16. Izgudrojumi. Sasniegumi. Atklājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Izgudrojumi un sasniegumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Industriālā revolūcija, tās sākums

Grūtības pakāpe: vidēja

6,5♦
2. Pārmaiņas industriālās revolūcijas laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

17♦
3. Rūpniecības apvērsums 19.gs. Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

6,5♦
4. Izgudrojumi. Sasniegumi. Atklājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli