Teorija

Uzdevumi

1. Pasaule 19. un 20. gadsimta mijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Lielbritānija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Lielbritānija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Notikumi Lielbritānijā

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
5. Francija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Notikumi Francijā

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
7. Amerikas Savienotās Valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Amerikas Savienotās Valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Vācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Vācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Krievija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Notikumi Krievijā

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
13. Starpvalstu attiecības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Notikumi pasaulē

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
15. 19.gs. radītās pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Pasaule 19. gadsimtā un 20.gs. sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Lielbritānija, Francija, ASV, Vācija un Krievija

Grūtības pakāpe: vidēja

23,5♦
3. Starpvalstu attiecības

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5♦

Metodiskie materiāli