Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6,5♦
1. Industriālā revolūcija 2♦
2. Rūpniecības apvērsuma sākums 2♦
3. Izgudrojumi un rūpniecības apvērsums 1,5♦
4. Rūpniecības apvērsuma sākums 1♦