Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Kvadrātfunkcija

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātfunkcija Kvadrātfunkcija, funkcija un arguments.
2. Kvadrātfunkcijas x^2 īpašības Kvadrātfunkcija y=ax^2, īpašības.
3. Kvadrātfunkc. grafika konstruēšana Kvadrātfunkcijas y=ax^2 grafika konstrukcija, ja a>0.
4. Kvadrātfunkc. grafika konstruēšana Kvadrātfunkcijas y=ax^2 grafika konstrukcija, ja a<0.
5. Parabolas virsotne Parabolas virsotnes koordinātas.
6. Kvadrātfunkcija Kvadrātfunkcijas konstruēšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas atšķirības no citām funkcijām 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
2. Kvadrātfunkcijas vērtības aprēķināšana, ja dots arguments 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
3. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+c vērtības aprēķināšana, ja dots arguments 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
4. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+bx+c vērtības aprēķināšana, ja dots arguments 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
5. Parabolas zaru vērsums 1. izziņas līmenis zema 1♦ Kvadrātfunkcija
6. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+bx virsotnes koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
7. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+c virsotnes koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
8. Kvadrātfunkcijas virsotnes koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
9. Virsotnes aprēķināšana, krustpunkts ar Oy asi, vērtību apgabals 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
10. Kvadrātfunkcijas f(x)=ax^2+c vērtību aprēķināšana, ja doti x, tabula 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
11. Kvadrātfunkcijas konstruēšana. Virsotne, tabula, krustpunkts ar Oy asi 2. izziņas līmenis vidēja 5♦
12. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar x,y asi pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
13. Kvadrātfunkcijas nulles analītiski 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kvadrātfunkcijas nulles (saknes) analītiski.
14. Kvadrātfunkcijas nulles pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kvadrātfunkcijas saknes pēc grafika
15. Kvadrātfunkcijas īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lielākā vai mazākā vērtība analītiski (bez grafika).
16. Kvadrātfunkcijas pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kvadrātfunkcijas lielākā un mazākā vērtība pēc grafika
17. Algebriskas izteiksmes vērtība 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Decimāldaļas kvadrāts ar mīnusa zīmi.
18. Kvadrātfunkcijas pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kvadrātfunkcijas vienādzīmju intervāli.
19. Kvadrātfunkcijas konstrukcija un pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
20. Punkta piederība grafikam (analītiski) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
21. Maksimuma uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Teksta uzdevums. Taisnstūra maksimālā laukuma aprēķināšana, ja dots perimetrs.
22. Maksimuma uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Teksta uzdevums. Maksimālā augstuma noteikšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas Citi zema 1♦ 2008.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Funkciju veidi.
2. Kvadrātfunkcija Citi vidēja 1♦ 1p.(2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei) - Kvadrātfunkcija.
3. Kvadrātfunkcijas monotonitāte, augšana un dilšana Citi vidēja 1♦ 2006.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.
4. Kvadrātfunkcijas vienādzīmju intervāli, pozitīva un negatīva Citi vidēja 1♦ 2011.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.
5. Kvadrātfunkcijas konstruēšana un pētīšana Citi vidēja 8♦ 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas vērtības un virsotne 00:00:00 vidēja 6♦ Vai proti aprēķināt kvadrātfunkcijas vērtības, noteikt parabolas virsotni?
2. Kvadrātfunkcijas īpašības 00:00:00 vidēja 7♦ Vai proti raksturot kvadrātfunkciju?
3. Kvadrātfunkcija 00:00:00 vidēja 12♦ Pārbaudi savas zināšanas!