Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātfunkcijas atšķirības no citām funkcijām

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Kvadrātfunkcijas vērtības aprēķināšana, ja dots arguments

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+c vērtības aprēķināšana, ja dots arguments

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+bx+c vērtības aprēķināšana, ja dots arguments

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Parabolas zaru vērsums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+bx virsotnes koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+c virsotnes koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Kvadrātfunkcijas virsotnes koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Virsotnes aprēķināšana, krustpunkts ar Oy asi, vērtību apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
10. Kvadrātfunkcijas f(x)=ax^2+c vērtību aprēķināšana, ja doti x, tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Kvadrātfunkcijas konstruēšana. Virsotne, tabula, krustpunkts ar Oy asi

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
12. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar x,y asi pēc grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Kvadrātfunkcijas nulles analītiski

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Kvadrātfunkcijas nulles pēc grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Kvadrātfunkcijas īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Kvadrātfunkcijas pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Kvadrātfunkcijas pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
19. Kvadrātfunkcijas konstrukcija un pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
20. Punkta piederība grafikam (analītiski)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
21. Maksimuma uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
22. Maksimuma uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Funkcijas

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Kvadrātfunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Kvadrātfunkcijas monotonitāte, augšana un dilšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Kvadrātfunkcijas vienādzīmju intervāli, pozitīva un negatīva

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Kvadrātfunkcijas konstruēšana un pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Testi

1. Kvadrātfunkcijas vērtības un virsotne

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Kvadrātfunkcijas īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
3. Kvadrātfunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli