Teorija

Uzdevumi

1. Starpības vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Summas vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Reizinājuma vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Burtu starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Burtu summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Burtu reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Dalījuma vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Vienkāršošana I

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Vienkāršošana II

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Vienkāršošana III

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
11. Vienkāršošana IV

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Izteiksme no teksta I

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Izteiksme no teksta II

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Burts tekstā par cenu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Burts tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Vienādība ar diviem burtiem

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
17. Īpašie reizinājumi

Grūtības pakāpe: augsta

4♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Par lielāks, mazāks vienādojumā

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
3. Burts tekstā par bumbiņu summu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Izteiksmes vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
2. Izteiksmes vienkāršošana

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
3. Burti vienādībās

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦

Metodiskie materiāli