1. Dalīšana. Dalījuma lieluma izmaiņa

  2. Burti skaitļu vietā

  3. Teksta uzdevumi (Ceļš - laiks - ātrums)