Teorija

Uzdevumi

1. Ātrums. Ātruma mēru pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Ātruma mēru pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Ceļš, laiks, ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Laika un ātruma mēri

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
5. Laika aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Ceļa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Kustība pretējos virzienos. Ceļa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Ātruma, ceļa un laika aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Kustība vienā virzienā. Attāluma un laika rēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
10. Sastapšanās laika aprēķināšana. Suņuki

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Sastapšanās. Katra ceļa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
12. Laiku starpība pārgājienā

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
13. 5 jautājumi par sastapšanos

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
14. Ceļa aprēķināšana. Pulkstenis

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
15. Ātruma starpības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Mērvienības. Minūšu pārvēršana stundās

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Ceļa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Laika rēķini

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Laika rēķini kustību uzdevumā

Grūtības pakāpe: augsta

9♦

Testi

1. Ātrums, ceļš, laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
2. Kustība vienā virzienā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Kustība pretējos virzienos

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
4. Uzdevumi par sastapšanos

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦

Metodiskie materiāli