Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Burti skaitļu vietā Metodiskas norādes

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Burti skaitļu vietā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starpības vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 2 piem. Viens burts. Aprēķināt izteiksmes "skaitlis - burts" vērtību. Līdz 100
2. Summas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 2 piem. Viens burts. Aprēķināt izteiksmes "skaitlis + burts" vērtību. Līdz 100
3. Reizinājuma vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 2 piem. Viens burts. Aprēķināt izteiksmes "(burts+skaitlis)*skaitlis" vērtību. Reizina ar veseliem desmitiem.
4. Burtu starpība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Divi burti. Aprēķināt izteiksmes n - m vērtību. Līdz 100
5. Burtu summa 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Divi burti. Aprēķināt izteiksmes n+m vērtību. Simtos
6. Burtu reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 3 piem. Aprēķināt izteiksmes uv; uv+skaitlis; u(v+skaitlis) vērtību. Rezultāti īdz 200
7. Dalījuma vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 3 darbības, daļsvītra. Aprēķināt izteiksmes (uv+skaitlis)/skaitlis vērtību. Simtos
8. Vienkāršošana I 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 2 piem. Burtu izteiksmju vienkāršošana. Saskaitīšana un atņemšana
9. Vienkāršošana II 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 2 piem. Burtu izteiksmju vienkāršošan. Pieskaita vai atņem 1 burtu
10. Vienkāršošana III 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ 2 piem. Burtu izteiksmju vienkāršošana. Summai vai starpībai pieskaita vai atņem 1 burtu
11. Vienkāršošana IV 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 2 piem. Burtu izteiksmju vienkāršošana. Summa, reizinājums
12. Izteiksme no teksta I 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Par lielāks, par mazāks. No teksta jāuzraksta burtu izteiksme
13. Izteiksme no teksta II 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Reižu lielāks, reižu mazāks. No teksta jāuzraksta burtu izteiksme
14. Burts tekstā par cenu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jāuzraksta matemātiska izteiksme. Reizinājums un summa
15. Burts tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nedēļas dienas un lpp
16. Vienādība ar diviem burtiem 3. izziņas līmenis augsta 4♦ Vienādojums (summa) ar diviem nezināmiem, atbilde sakārtota tabulā
17. Īpašie reizinājumi 3. izziņas līmenis augsta 4♦ 4 piem. Vienādojumi - burta un skaitļa reizinājumi, ja sakne ir 0, 1, visi skaitļi vai neeksistē.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumi Citi vidēja 6♦ Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2016. gadā
2. Par lielāks, mazāks vienādojumā Citi augsta 1♦ 2006.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.
3. Burts tekstā par bumbiņu summu Citi vidēja 1♦ 2010.g. valsts ieskaitē 6. klasei

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksmes vērtības aprēķināšana 00:00:00 vidēja 9♦ Dotas burtu izteiksmes un burtu vērtības
2. Izteiksmes vienkāršošana 00:00:00 vidēja 10♦ Jāsavelk līdzīgos locekļus
3. Burti vienādībās 00:00:00 vidēja 15♦ 4 elementārie vienādojumi. Vienādojums ar diviem nezināmiem