Teorija

Uzdevumi

1. Vārda emocionālā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Svešvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Svešvārdu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Svešvārdi un latviskas cilmes vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Svešvārdu lietojums tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
6. Sarunvaloda un literārā valoda

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Poētismi un neitrālā leksika

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Barbarismi tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Frazeoloģismu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Frazeoloģismi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Frazeoloģismu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Teikumu atbilstība dotajam stilam

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
13. Valodas stilu pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
14. Stilistikas jēdzieni

Grūtības pakāpe: augsta

1♦

Testi

1. Vārda emocionālā nozīmes nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Svešvārdi dažādu valodas stilu tekstos

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Dažādu stilistisku nokrāsu vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli