Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Frazeoloģismu nozīme 1♦
2. Frazeoloģismu nozīme 1♦
3. Frazeoloģismu nozīme 1♦