Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību programmā paredzētais sasniedzamais rezultāts tēmā "Valoda un mēs" un portālā pieejamie mācību materiāli.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zinātniskās valodas stils Zinātniskās valodas un populārzinātniskā valodas stila pazīmes.
2. Daiļliteratūras valoda Daiļliteratūras valodas iezīmes. Poētismu un barbarismu raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda emocionālā nokrāsa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vārda emocionālās nokrāsas noteikšana. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu vārda emocionālo nokrāsu 1 punkts, kopā 2 punkti.
2. Svešvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Svešvārdu nozīmes noteikšana. Risinājuma soļos dota svešvārda izcelsmes valoda un vārda tulkojums angļu un vācu valodā. Vērtējums; par pareizu nozīmes skaidrojuma izvēli 2 punkti.
3. Svešvārdu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Valodniecības terminu (svešvārdu) nozīmes noteikšana. Risinājuma soļos doti visu variantu pareizie jēdzieni ar to skaidrojumu. Vērtējums: par apgalvojuma pareizības noteikšanu 2 punkti.
4. Svešvārdi un latviskas cilmes vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Sinonīmu pāra izveidošana no svešvārda un latviskas cilmes vārda. Vērtējums: par pareiza sinonīma izvēli 3 punkti.
5. Svešvārdu lietojums tekstā 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Svešvārdu pazīšana tekstā. Risinājuma soļos doti arī svešvārdu skaidrojumi. Vērtējums: par pareizu svešvārdu skaita noteikšanu 3 punkti.
6. Sarunvaloda un literārā valoda 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Sinonīmu pāra izveidošana no sarunvalodas vārda un atbilstošā stilistiski neitrālā literārās rakstu valodas vārda. Vērtējums:par pareizu sinonīma pāra izveidi 3 punkti.
7. Poētismi un neitrālā leksika 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Poētismam atbilstošā stilistiski neitrālā vārda noteikšana. Vērtējums: par pareizu sinonīma pāra izveidi 3 punkti.
8. Barbarismi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Barbarismu noteikšana tekstā. Risinājuma soļos dota barbarisma nozīme, norādīta valoda, no kuras tas aizgūts. Vērtējums: par pareizu barbarisma izrakstīšanu no teksta 2 punkti.
9. Frazeoloģismu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Frazeoloģisma pārnestās nozīmes izpratne. Risinājuma soļos dotas katra varianta abu frazeoloģismu nozīmes. Vērtējums: par pareizā frazeoloģisma izvēli 2 punkti.
10. Frazeoloģismi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Frazeoloģismu pazīšana teikumā. Frazeoloģiskie salīdzinājumi. Risinājuma soļos dotas frazeoloģismu nozīmes. Vērtējums: par pareizu teikuma novērtēšanu 2 punkti.
11. Frazeoloģismu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Frazeoloģisma nozīmes noteikšana. Vērtējums: par pareizu frazeoloģisma nozīmes noteikšanu 2 punkti.
12. Teikumu atbilstība dotajam stilam 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Teikumu izvēle atbilstoši dotajam valodas stilam. Risinājuma soļos dotas valodas stilu pazīmes atbilstoši teikumiem. Vērtējums: par pareizo teikumu izvēli dotajam valodas stilam 4 punkti.
13. Valodas stilu pazīmes 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Teksta fragmenta pazīmju noteikšana. Risinājuma soļos dots valodas stils, kādā teksts rakstīts. Vērtējums: par pareizu teksta fragmenta pazīmju noteikšanu 3 punkti.
14. Stilistikas jēdzieni 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Leksikas un stilistikas tēmas teorijas pārzināšana. Vērtējums: par pareizu atbildes izvēli 3 punkti.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda emocionālā nozīmes nokrāsa 00:00:00 vidēja 6♦ Vārda emocionālās nozīmes nokrāsas noteikšana. Pozitīva un negatīva emocionālā nokrāsa. Neitrāli vārdi.
2. Svešvārdi dažādu valodas stilu tekstos 00:00:00 vidēja 4♦ Svešvārdu nozīmes pārzināšana, lietojuma atbilstības novērtēšana un pareizrakstība.
3. Dažādu stilistisku nokrāsu vārdi 00:00:00 vidēja 3♦ Stilistikas un emocionālas nokrāsas vārdi un to sinonīmi emocionāli un stilistiski neitrālajā leksikā: nozīme, lietojuma atbilstība dažādu stilu tekstos (sarunvalodas vārdi, poētismi, barbarismi).
4. Frazeoloģismi 00:00:00 vidēja 3♦ Frazeoloģismu pārnestās nozīmes izpratne. Frazeoloģisma nozīmes noteikšana. Frazeoloģisma saskatīšana tekstā.