Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Sarunvaloda un literārā valoda 1♦
2. Poētismi un neitrālā leksika 1♦
3. Barbarismi teikumā 1♦