Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Svešvārdi un latviskas cilmes vārdi 1♦
2. Svešvārdi sportā 1♦
3. Svešvārdi teikumā 1♦
4. Svešvārdu pareizrakstība 1♦