Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atoma sastāvdaļas Protoni; neitroni; elektroni.
2. Izotopi Izotopi; vidējā atommasa.
3. Radioaktivitāte un kodolreakcijas Radioaktīvā starojuma veidi; jonizācija.
4. Elektroni atomā Orbitāle; kvantu skaitļi; Hunda likums; elektronformulas.
5. Ķīmiskā saite Kovalentā saite; jonu saite; ūdeņraža saite.
6. Vielas kristāliskais stāvoklis Molekulu, jonu, atomu kristālrežģi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kārtas skaitlis 1. izziņas līmenis zema 1♦ Kārtas skaitļa noteikšana
2. Protonu skaits 1. izziņas līmenis zema 1♦ Protonu skaita noteikšana.
3. Elektronu skaits 1. izziņas līmenis zema 1♦ Elektronu skaita noteikšana.
4. Enerģijas līmeņi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Enerģijas līmeņu noteikšana.
5. Ārējais enerģijas līmenis 2. izziņas līmenis zema 1♦ Elektronu skaita noteikšana ārējā enerģijas līmenī.
6. Neitronu skaits 1. izziņas līmenis zema 1♦ Neitronu skaita noteikšana.
7. Atoma uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 4♦ Atoma elementārdaļiņu noteikšana.
8. Izotopu vidējā relatīvā atommasa 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Izotopu vidējās relatīvās atommasas aprēķināšana.
9. Izotopu sastāvs 2. izziņas līmenis augsta 6♦ Procentuāla sastāva aprēķināšana izotopu maisījumā.
10. Alfa sabrukšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Reakcijas papildināšana.
11. Alfa sabrukšana 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Reakcijas papildināšana.
12. Alfa sabrukšana 1. izziņas līmenis augsta 6♦ Reakcijas sastādīšana.
13. Beta sabrukšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Reakcijas papildināšana.
14. Beta sabrukšana 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Reakcijas papildināšana.
15. Beta sabrukšana 1. izziņas līmenis augsta 6♦ Beta sabrukšanas reakcijas sastādīšana.
16. Ārējā līmeņa elektronformula 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Atoma kodola ārējā enerģijas līmeņa formulas sastādīšana.
17. Elektronformula 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Atoma elektronformulas sastādīšana.
18. Ārējā enerģijas līmeņa elektronformula 1. izziņas līmenis zema 2♦ Elementa pazīšana pēc ārējā enerģijas līmeņa elektronformulas.
19. Elektronformula 1. izziņas līmenis zema 2♦ Elementa pazīšana pēc elektronformulas.
20. Nesapāroti elektroni 1. izziņas līmenis zema 1♦ Nesapāroto elektronu skaita noteikšana.
21. Ķīmiskā saite 1. izziņas līmenis zema 1♦ Ķīmiskās saites tipa noteikšana savienojumā.
22. Ķīmiskā saite 1. izziņas līmenis zema 1♦ Ķīmiskās saites tipa noteikšana savienojumā.
23. Elektronegativitāte 1. izziņas līmenis zema 1♦ REN starpības aprēķināšana.
24. Kristāliskais režģis 1. izziņas līmenis zema 1♦ Kristāliskā režģa tipa noteikšana.
25. Kristāliskais režģis 1. izziņas līmenis zema 1♦ Kristāliskā režģa tipa noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elementārdaļiņas 00:00:00 vidēja 7♦ Protoni; neitroni; elektroni.
2. Izotopi un radioakivitāte 00:00:00 augsta 21♦ Radioaktīvā sabrukšana; izotopu atommasa.
3. Elektronformulas 00:00:00 vidēja 7♦ Elektronformulu sastādīšana.
4. Ķīmiskā saite un kristāliskais režģis 00:00:00 zema 3♦ REN; ķīmisko saišu veidi; kristālisko režģu veidi.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoma un vielas uzbūve 00:40:00 vidēja 35♦ Tēmas noslēguma kontroldarbs.