Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atoma sastāvdaļas Protoni; neitroni; elektroni.
2. Izotopi Izotopi; vidējā atommasa.
3. Radioaktivitāte un kodolreakcijas Radioaktīvā starojuma veidi; jonizācija.
4. Elektroni atomā Orbitāle; kvantu skaitļi; Hunda likums; elektronformulas.
5. Ķīmiskā saite Kovalentā saite; jonu saite; ūdeņraža saite.
6. Vielas kristāliskais stāvoklis Molekulu, jonu, atomu kristālrežģi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kārtas skaitlis 1. izziņas līmenis zema 1p. Kārtas skaitļa noteikšana
2. Protonu skaits 1. izziņas līmenis zema 1p. Protonu skaita noteikšana.
3. Elektronu skaits 1. izziņas līmenis zema 1p. Elektronu skaita noteikšana.
4. Enerģijas līmeņi 1. izziņas līmenis zema 1p. Enerģijas līmeņu noteikšana.
5. Ārējais enerģijas līmenis 2. izziņas līmenis zema 1p. Elektronu skaita noteikšana ārējā enerģijas līmenī.
6. Neitronu skaits 1. izziņas līmenis zema 1p. Neitronu skaita noteikšana.
7. Atoma uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Atoma elementārdaļiņu noteikšana.
8. Izotopu vidējā relatīvā atommasa 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Izotopu vidējās relatīvās atommasas aprēķināšana.
9. Izotopu sastāvs 2. izziņas līmenis augsta 6p. Procentuāla sastāva aprēķināšana izotopu maisījumā.
10. Alfa sabrukšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Reakcijas papildināšana.
11. Alfa sabrukšana 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Reakcijas papildināšana.
12. Alfa sabrukšana 1. izziņas līmenis augsta 6p. Reakcijas sastādīšana.
13. Beta sabrukšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Reakcijas papildināšana.
14. Beta sabrukšana 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Reakcijas papildināšana.
15. Beta sabrukšana 1. izziņas līmenis augsta 6p. Beta sabrukšanas reakcijas sastādīšana.
16. Ārējā līmeņa elektronformula 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Atoma kodola ārējā enerģijas līmeņa formulas sastādīšana.
17. Elektronformula 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Atoma elektronformulas sastādīšana.
18. Ārējā enerģijas līmeņa elektronformula 1. izziņas līmenis zema 2p. Elementa pazīšana pēc ārējā enerģijas līmeņa elektronformulas.
19. Elektronformula 1. izziņas līmenis zema 2p. Elementa pazīšana pēc elektronformulas.
20. Nesapāroti elektroni 1. izziņas līmenis zema 1p. Nesapāroto elektronu skaita noteikšana.
21. Ķīmiskā saite 1. izziņas līmenis zema 1p. Ķīmiskās saites tipa noteikšana savienojumā.
22. Ķīmiskā saite 1. izziņas līmenis zema 1p. Ķīmiskās saites tipa noteikšana savienojumā.
23. Elektronegativitāte 1. izziņas līmenis zema 1p. REN starpības aprēķināšana.
24. Kristāliskais režģis 1. izziņas līmenis zema 1p. Kristāliskā režģa tipa noteikšana.
25. Kristāliskais režģis 1. izziņas līmenis zema 1p. Kristāliskā režģa tipa noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elementārdaļiņas 00:00:00 vidēja 7p. Protoni; neitroni; elektroni.
2. Izotopi un radioaktivitāte 00:00:00 augsta 21p. Radioaktīvā sabrukšana; izotopu atommasa.
3. Elektronformulas 00:00:00 vidēja 7p. Elektronformulu sastādīšana.
4. Ķīmiskā saite un kristāliskais režģis 00:00:00 zema 3p. REN; ķīmisko saišu veidi; kristālisko režģu veidi.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoma un vielas uzbūve 00:40:00 vidēja 35p. Tēmas noslēguma kontroldarbs.