Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Protonu skaits 1♦
2. Elektronu skaits 1♦
3. Neitronu skaits 1♦
4. Atoma uzbūve 4♦