Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam. Siltums 2. daļa

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vielas sasilšana un atdzišana. Vielas īpatnējā siltumietilpība
2. Kušana un sacietēšana. Īpatnējais kušanas siltums
3. Iztvaikošana un vārīšanās. Īpatnējais iztvaikošanas siltums
4. Kurināmais un sadegšanas siltums. Īpatnējais sadegšanas siltums. Lietderības koeficients
5. Siltums, fizikas tabulas Fizikas tabulas - īpatnējā siltumietilpība, kurināmā siltumspēja, īpatnējais iztvaikošanas siltums, kušanas un sacietēšanas temperatūra, īpatnējais kušanas siltums, vārīšanās temperatūra, vadītāju īpatnējā pretestība
6. Siltuma dzinēji Tvaika mašīnas. Tvaika turbīnas. Tvaika dzinēji.
7. Iekšdedzes dzinējs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sildīšana un atdzesēšana. Īpatnējā siltumietilpība. Formulas zināšanu pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
2. Grafiks. Īpatnējā siltumietilpības nolasīšana no tabulas 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
3. Ūdens sildīšanai nepieciešamā siltuma daudzuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 6p.
4. Metāla detaļas saņemtā siltuma daudzuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
5. Atdzišana. Metāla cilindra apkārtnei atdotā siltuma daudzuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
6. Iztvaikošana un kondensācija. Grafiks. Īpatnējais iztvaikošanas siltums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Grafiks. Īpatnējais iztvaikošanas siltums.
7. Iztvaicēšanai nepieciešamā siltuma daudzuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
8. Šķidruma masas aprēķināšana iztvaicēšanas procesā 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
9. Grafiks. Izpratnes jautājumi par kušanu un sacietēšanu 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
10. Īpatnējā kušanas siltuma aprēķināšana, vielas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
11. Vielas izkausēšanai kušanas temperatūrā nepieciešamā Q aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
12. Masas aprēķināšana vielas kušanas procesā 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
13. Sildīšana un iztvaicēšana, Q aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 6p.
14. Kausēšana un sildīšana, Q aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 6p. Sasildīšanai un izkausēšanai nepieciešamā siltuma daudzuma aprēķināšana.
15. Kausēšana un sildīšana, Q aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 6p. Ledus izkausēšanai un ūdens uzvārīšanai nepieciešamā siltuma daudzuma aprēķināšana*.
16. Kurināmā masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
17. Kurināmā masas aprēķināšana, salīdzinot divus dažādus kurināmā veidus 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
18. Četrtaktu benzīna dzinēja darbības principi 2. izziņas līmenis vidēja 2p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iztvaikošana un kondensācija 00:00:00 vidēja 10p. Pārbaudi zināšanas par vielas iztvaikošanu, kondesāciju, siltuma grafikiem un īpatnējo iztvaikošanas siltumu!
2. Sasilšana un atdzišana 00:00:00 vidēja 11p. Pārbaudi zināšanas par vielas sasilšanu, atdzišanu un īpatnējo siltumietilpību!
3. Kušana un sacietēšana 00:00:00 vidēja 12p. Pārbaudi zināšanas par vielas kušanu, sacietēšanu, siltuma grafikiem, īpatnējo kušanas siltumu!
4. Kurināmais, dzinēji 00:00:00 vidēja 10p. Pārbaudi zināšanas par kurināmo un siltuma dzinējiem!