Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Kurināmā masas aprēķināšana 4♦
2. Kurināmā masas aprēķināšana, salīdzinot divus dažādus kurināmā veidus 4♦
3. Četrtaktu benzīna dzinēja darbības principi 2♦