Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Vielas agregātstāvokļa noteikšana pēc grafika 1♦
2. Šķidruma masas aprēķināšana iztvaicēšanas procesā 4♦
3. Sildīšana un iztvaicēšana 5♦