Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Vielas agregātstāvokļa noteikšana pēc grafika (2) 1♦
2. Īpatnējā kušanas siltuma aprēķināšana, vielas noteikšana 2♦
3. Vielas izkausēšanai kušanas temperatūrā nepieciešamā Q aprēķināšana 3♦
4. Kausēšana un sildīšana, Q aprēķināšana 6♦