Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Starptautiskā tirdzniecība Starptautiskās ekonomiskās attiecības. Ieguvums no starptautiskās tirdzniecības. Eksports un imports. Maksājuma bilance.
2. Ieguvums no starptautiskās tirdzniecības Merkantilisms; Absolūtās priekšrocības teorija; Salīdzināmās priekšrocības teorija
3. Protekcionisms Brīvā tirdzniecība; Protekcionisms; Muitas tarifi; Kvotas; Licence; Subsīdijas; Dempings
4. Valūta. Valūtas sistēmas Valūta. Valūtas sistēmas - Zelta standarts, Bretonvudas valūtas sistēma, Jamaikas sistēma
5. Starptautiskās organizācijas Apvienoto Nāciju Organizācija; Pasaules Tirdzniecības organizācija; Pasaules Banka; Eiropas Savienība; Starptautiskais Valūtas fonds; Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starptautiskā tirdzniecība 1. izziņas līmenis zema 1♦ Eksports. Imports. Maksājuma bilance.
2. Starptautiskā tirdzniecība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Merkantīlisms, Absolūtā un Salīdzinošā priekšrocība
3. Salīdzinošā priekšrocība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Absolūtā priekšrocība. Salīdzinošā priekšrocība
4. Protekcionisms 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Protekcionisms; Kvotas; Dempings; Muitas tarifs; Licence
5. Valūta. Valūtas sistēmas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Valūtas sistēmas. Starptautiskais valūtas fonds. Valūtas konvertējamība.
6. Valūtas maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Valūtas maiņa - EUR maiņa pret USD
7. Valūtas maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Valūtas maiņa - USD maiņa pret EUR
8. Starptautiskās organizācijas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; Starptautiskais Valūtas fonds; Eiropas Savienība; Pasaules Bankas grupa; Pasaules Tirdzniecības organizācija; Apvienoto Nāciju Organizācija.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starptautiskā tirdzniecība 00:00:00 vidēja 6♦ Starptautiskā tirdzniecība. Ieguvums no starptautiskās tirdzniecības. Brīvā tirdzniecība. Protekcionisms.
2. Valūta. Starptautiskās ekonomiskās organizācijas 00:00:00 vidēja 4♦ Valūta. Valūtas sistēmas. Valūtas maiņa. Starptautiskās ekonomiskās organizācijas - Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība, Pasaules Banka, Pasaules Tirdzniecības Organizācija, Starptautiskais Valūtas fonds, Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija.