Teorija

Uzdevumi

1. Starptautiskā tirdzniecība

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Starptautiskā tirdzniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Salīdzinošā priekšrocība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Protekcionisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Valūta. Valūtas sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Valūtas maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Valūtas maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Starptautiskās organizācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Starptautiskā tirdzniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Valūta. Starptautiskās ekonomiskās organizācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli