13.
martā
EKSĀMENS ANGĻU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Tirgus nepilnības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Latvijas nodokļu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Tiešie nodokļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. VSAOI aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Netiešie nodokļi Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Pievienotās vērtības nodoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Valsts budžets

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Iekšzemes kopprodukts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Iekšzemes kopprodukts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. IKP aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. IKP pieauguma temps

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Iekšzemes kopprodukts

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Iekšzemes kopprodukts

Grūtības pakāpe: vidēja

7
15. Nominālais, reālais IKP

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Kopējais pieprasījums/piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Makroekonomikas nestabilitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Oukena likums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Inflācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Inflācijas tempa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Fiskālā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Monetārā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Metodiskie materiāli