Teorija

Uzdevumi

1. Tirgus nepilnības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Latvijas nodokļu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Tiešie nodokļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. VSAOI aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Netiešie nodokļi Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Pievienotās vērtības nodoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Valsts budžets

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Iekšzemes kopprodukts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Iekšzemes kopprodukts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. IKP aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. IKP pieauguma temps

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Iekšzemes kopprodukts

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
14. Iekšzemes kopprodukts

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
15. Nominālais, reālais IKP

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
16. Kopējais pieprasījums/piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Makroekonomikas nestabilitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Oukena likums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Inflācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Inflācijas tempa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
21. Fiskālā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
22. Monetārā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

Metodiskie materiāli