Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tirgus nepilnības Tirgus sistēmas trūkumi; Privātās preces un sabiedriskās preces; Ārējā ietekme; Valsts loma jauktajā ekonomikā
2. Nodokļi Nodokļu un nodevu būtība; Latvijas nodokļu sistēma; Nodokļu maksātāju pienākumi un tiesības
3. Tiešie nodokļi Tiešie nodokļi
4. Netiešie nodokļi Netiešie nodokļi
5. Valsts budžets Valsts budžets
6. Iekšzemes kopprodukts Iekšzemes kopprodukts, Nacionālais kopprodukts, Reālais IKP, Galaprodukts un starpprodukts
7. Kopējais pieprasījums/piedāvājums Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums
8. Makroekonomikas nestabilitāte Ekonomikas aktivitātes cikli un fāzes, Filipa līkne
9. Ekonomikas izaugsme, attīstība Ekonomikas izaugsme, ekonomikas attīstība. Reālais IKP uz vienu iedzīvotāju.
10. Ekonomika un bezdarbs Oukena likums, zaudējumi bezdarba dēļ
11. Inflācija Inflācija, tās veidi. Inflācijas aprēķināšana. Inflācijas sekas.
12. Fiskālā politika Fiskālā politika
13. Monetārā politika Monetārā politika
14. Ilgtspējīga ekonomika Ilgtspējīga attīstība; Pasaules valstu iedalījums.
15. Ekonomikas sasniegumi, problēmas Latvijas reformas pārejā uz tirgus ekonomiku. Latvijas ekonomikas sasniegumi un problēmas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tirgus nepilnības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Tirgus sistēmas trūkumi; Privātās preces un sabiedriskās preces; Ārējā ietekme; Valsts loma jauktajā ekonomikā
2. Latvijas nodokļu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Latvijas nodokļu sistēma
3. Tiešie nodokļi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Tiešie nodokļi
4. VSAOI aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas aprēķināšana
5. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana
6. Netiešie nodokļi Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Netiešie nodokļi Latvijā
7. Pievienotās vērtības nodoklis 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nopirktās preces vērtības un PVN aprēķināšana
8. Valsts budžets 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Valsts budžets
9. Iekšzemes kopprodukts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Iekšzemes kopprodukts
10. Iekšzemes kopprodukts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ IKP un tā aprēķināšana; Galaprodukts un starpprodukts; Tīrais IKP; Nacionālais ienākums
11. IKP aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ IKP aprēķināšana, izmantojot izdevumu metodi
12. IKP pieauguma temps 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ IKP pieauguma tempa aprēķināšana
13. Iekšzemes kopprodukts 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Nominālā un reālā IKP aprēķināšana
14. Iekšzemes kopprodukts 2. izziņas līmenis vidēja 7♦ Pievienotās vērtības aprēķināšana
15. Nominālais, reālais IKP 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Nominālā un Reālā IKP aprēķināšana
16. Kopējais pieprasījums/piedāvājums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums. Makroekonomikas līdzsvars.
17. Makroekonomikas nestabilitāte 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Ekonomikas aktivitātes cikli
18. Oukena likums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zaudējumu aprēķināšana, kas rodas bezdarba dēļ, izmantojot Oukena likumu.
19. Inflācija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Inflācijas veidi, aprēķināšana un sekas.
20. Inflācijas tempa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Inflācijas tempa aprēķināšana, izmantojot CPI.
21. Fiskālā politika 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Fiskālās politikas ietekme uz kopējo pieprasījumu un kopējo piedāvājumu
22. Monetārā politika 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Monetārā politika

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts nepilnības. Nodokļu sistēma. Valsts budžets. 00:00:00 vidēja 13♦ Tirgus nepilnības - valsts loma tirgus ekonomikā. Tiešie un netiešie nodokļi. Valsts budžets.
2. IKP. Kopējais pieprasījums un piedāvājums. Makroekonomikas nestabilitāte. 00:00:00 vidēja 19♦ Iekšzemes kopprodukts. Kopējais pieprasījums un piedāvājums. Ekonomikas aktivitātes cikli, fāzes. Oukena likums.
3. Oukena likums; Inflācija; Fiskālā un monetārā politika 00:00:00 vidēja 6♦ Aprēķinu uzdevums, pielietojot Oukena likumu. Inflācija, inflācijas tempa aprēķināšana. Fiskālā un monetārā politika.