Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tirgus nepilnības Tirgus sistēmas trūkumi; Privātās preces un sabiedriskās preces; Ārējā ietekme; Valsts loma jauktajā ekonomikā
2. Nodokļi Nodokļu un nodevu būtība; Latvijas nodokļu sistēma; Nodokļu maksātāju pienākumi un tiesības
3. Tiešie nodokļi Tiešie nodokļi
4. Netiešie nodokļi Netiešie nodokļi
5. Valsts budžets Valsts budžets
6. Iekšzemes kopprodukts Iekšzemes kopprodukts, Nacionālais kopprodukts, Reālais IKP, Galaprodukts un starpprodukts
7. Kopējais pieprasījums/piedāvājums Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums
8. Makroekonomikas nestabilitāte Ekonomikas aktivitātes cikli un fāzes, Filipa līkne
9. Ekonomikas izaugsme, attīstība Ekonomikas izaugsme, ekonomikas attīstība. Reālais IKP uz vienu iedzīvotāju.
10. Ekonomika un bezdarbs Oukena likums, zaudējumi bezdarba dēļ
11. Inflācija Inflācija, tās veidi. Inflācijas aprēķināšana. Inflācijas sekas.
12. Fiskālā politika Fiskālā politika
13. Monetārā politika Monetārā politika
14. Ilgtspējīga ekonomika Ilgtspējīga attīstība; Pasaules valstu iedalījums.
15. Ekonomikas sasniegumi, problēmas Latvijas reformas pārejā uz tirgus ekonomiku. Latvijas ekonomikas sasniegumi un problēmas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tirgus nepilnības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tirgus sistēmas trūkumi; Privātās preces un sabiedriskās preces; Ārējā ietekme; Valsts loma jauktajā ekonomikā
2. Latvijas nodokļu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Latvijas nodokļu sistēma
3. Tiešie nodokļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tiešie nodokļi
4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana
5. Netiešie nodokļi Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Netiešie nodokļi Latvijā
6. Pievienotās vērtības nodoklis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nopirktās preces vērtības un PVN aprēķināšana
7. Valsts budžets 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Valsts budžets
8. Iekšzemes kopprodukts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iekšzemes kopprodukts
9. Iekšzemes kopprodukts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. IKP un tā aprēķināšana; Galaprodukts un starpprodukts; Tīrais IKP; Nacionālais ienākums
10. IKP aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. IKP aprēķināšana, izmantojot izdevumu metodi
11. IKP pieauguma temps 2. izziņas līmenis vidēja 1p. IKP pieauguma tempa aprēķināšana
12. Iekšzemes kopprodukts 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Nominālā un reālā IKP aprēķināšana
13. Iekšzemes kopprodukts 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Pievienotās vērtības aprēķināšana
14. Nominālais, reālais IKP 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nominālā un Reālā IKP aprēķināšana
15. Kopējais pieprasījums/piedāvājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums. Makroekonomikas līdzsvars.
16. Makroekonomikas nestabilitāte 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ekonomikas aktivitātes cikli
17. Oukena likums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zaudējumu aprēķināšana, kas rodas bezdarba dēļ, izmantojot Oukena likumu.
18. Inflācija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Inflācijas veidi, aprēķināšana un sekas.
19. Inflācijas tempa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Inflācijas tempa aprēķināšana, izmantojot CPI.
20. Fiskālā politika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Fiskālās politikas ietekme uz kopējo pieprasījumu un kopējo piedāvājumu
21. Monetārā politika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Monetārā politika

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts nepilnības. Nodokļu sistēma. Valsts budžets. 00:00:00 vidēja 13p. Tirgus nepilnības - valsts loma tirgus ekonomikā. Tiešie un netiešie nodokļi. Valsts budžets.
2. IKP. Kopējais pieprasījums un piedāvājums. Makroekonomikas nestabilitāte. 00:00:00 vidēja 19p. Iekšzemes kopprodukts. Kopējais pieprasījums un piedāvājums. Ekonomikas aktivitātes cikli, fāzes. Oukena likums.
3. Oukena likums; Inflācija; Fiskālā un monetārā politika 00:00:00 vidēja 6p. Aprēķinu uzdevums, pielietojot Oukena likumu. Inflācija, inflācijas tempa aprēķināšana. Fiskālā un monetārā politika.