Teorija

Uzdevumi

1. Grauzēju kārtas īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Kukaiņēdāju un pārnadžu kārtas īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Plēsēju kārtas īpatnības

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
4. Airkāju pielāgojumi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Sikspārņu kārtas pielāgojumi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Zīdītāju kārtu noteikšana pēc apraksta

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
7. Zīdītāju kārtu noteikšana pēc attēliem

Grūtības pakāpe: zema

2♦

Testi

1. Zīdītāju kārtas

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦

Metodiskie materiāli