Teorija

Uzdevumi

1. Zīdītāju īpašības

Grūtības pakāpe: zema

3♦
2. Zīdītāju ādas uzbūve un funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Zīdītāju barošanās īpatnības

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Zīdītāju skeleta uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Elpošanas, asinsrites, izvadīšanas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Vairošanās un attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Zīdītāju nervu sistēmas īpatnības

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Zīdītāju iedalījums pēc vairošanās veida

Grūtības pakāpe: augsta

2♦

Testi

1. Zīdītāju dzīvības pazīmes un orgānu sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

19♦

Metodiskie materiāli