Teorija

Uzdevumi

1. Putnu spalvu veidi un nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Lidošanu veicinošie spēki

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Putnu skeleta uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Zīdītāja un putna skeletu salīdzinājums

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
5. Putnu kāju pielāgojumi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Knābju pielāgotība barības iegūšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Putnu orgānu sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Putnu vairošanās jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Putnu olas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Ligzdguļi un ligzdbēgļi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
11. Nometnieki, gājputni un klejotāji

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Putnu uzbūve un dzīvības procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

21♦

Metodiskie materiāli