Teorija

Uzdevumi

1. Viendīgļlapju un divdīgļlapju salīdzinājums, izmantojot attēlus

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Ziedkopu veidu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Liliju dzimtas augu pazīmju noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Graudzāļu dzimtas augu graudu noteikšana attēlos

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Kartupeļu un tomātu ziedu un augļu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Čemurziežu dzimtas raksturošana, izmantojot burkāna attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Savvaļas rozes raksturojums pēc attēla

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Rožu dzimtas augu noteikšana attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Tauriņziežu dzimtas augu pazīmju noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Tauriņziežu dzimtas augu noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
11. Viendīgļlapju un divdīgļlapju attēlu atšķiršana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Segsēkļu jeb ziedaugu pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

31♦

Metodiskie materiāli