Teorija

Uzdevumi

1. Augu nozīme ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Galvenie meža tipi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Meža augšējā stāva koku sugas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Meža krūmu stāva augu sugas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Lakstaugi meža zemākajā stāvā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Zemākā meža stāva krūmi un puskrūmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Aizsargājamie augi mežā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Pļavas augi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Pļavas augu un ekosistēmas aizsardzība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Purvā augošie lakstaugi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Purvā augošie krūmi un puskrūmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Ezera augi

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
13. Ezera augi un ekosistēmas saudzēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Cilvēka veidoto ekosistēmu augi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
15. Svešzemju augi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Meža ekosistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
2. Augi dažādās ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

19♦

Metodiskie materiāli