Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

31♦
1. Ziedkopu veidu noteikšana 2♦
2. Liliju dzimtas augu pazīmju noteikšana 2♦
3. Graudzāļu dzimtas augu graudu noteikšana attēlos 2♦
4. Kartupeļu un tomātu ziedu un augļu atpazīšana 2♦
5. Čemurziežu dzimtas raksturošana, izmantojot burkāna attēlu 3♦
6. Savvaļas rozes raksturojums pēc attēla 3♦
7. Rožu dzimtas augu noteikšana attēlos 3♦
8. Tauriņziežu dzimtas augu pazīmju noteikšana 2♦
9. Tauriņziežu dzimtas augu noteikšana 6♦
10. Viendīgļlapju un divdīgļlapju attēlu atšķiršana 3♦
11. Augu dzimtu noteikšana pēc attēliem 3♦