Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam. Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir ekoloģija? Ekoloģijas pētījumu objekti, ilgtspējīga attīstība.
2. Ekosistēmas struktūra Ekosistēmas uzbūve, sukcesija.
3. Ekosistēmas trofiskā struktūra Barošanās ķēdes un tīkli. Ekoloģiskā piramīda.
4. Bioģeoķīmiskie cikli. Slāpekļa aprite Bioģeoķīmiskie cikli. Slāpekļa aprite
5. Zemes apvalki Zemes apvalki - biosfēra, atmosfēra, litosfēra, hidrosfēra,
6. Oglekļa aprite Oglekļa aprite.
7. Ūdens aprite Ūdens aprite.
8. Skābekļa aprite Skābekļa aprite.
9. Ekoloģiskā piramīda Ekoloģisko piramīdu veidi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir ekoloģija? 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izvēlas pareizo atbildi uz jautājumiem par ekoloģijas pētīšanas objektiem un ilgtspējīgu attīstību.
2. Biocenoze un biotops 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pēc attēla nosaka ekosistēmas biotopu un biocenozi.
3. Sukcesijas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pēc attēliem nosaka sukcesijas gaitu un skaidro ekoloģijas pamatjēdzienus.
4. Barošanas ķēde 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dīķa ekosistēmas barošanās tīkla attēlā meklē barošanās ķēdes.
5. Barošanās ķēdes sastāvdaļas 2. izziņas līmenis zema 1♦ Attēlos atpazīst producentus, konsumentus.
6. Slāpekļa aprite 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Atbild uz jautājumiem par N apriti, izmantojot shēmu.
7. Ekoloģiskās piramīdas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Veic vienkāršus aprēķinus par ekoloģiskajām piramīdām.
8. Ekoloģiskā piramīda 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atbild uz jautājumiem par ekoloģiskajām piramīdām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organismi un to dzīves vide 00:00:00 vidēja 14♦ Vidējas grūtības pakāpes tests par organismu dzīves vidi.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu aprite un barošanās ķēde 00:00:00 vidēja 4♦ Vidējas grūtības pakāpes tests par vielu apriti un barošanās ķēdi.